Termeni si Conditii

Vă rugăm să citiți Termenii de utilizare cu atenție înainte de a utiliza serviciile Blue Fly:

Prin utilizarea Blue Fly sunteți de acord cu acești Termeni de utilizare.

Prezentul Acord privind termenii de utilizare („Acordul”) stabilește termenii obligatorii din punct de vedere juridic pentru utilizarea de către dvs. a Serviciilor Blue Fly. Prin utilizarea serviciilor Blue Fly, sunteți de acord să vă asumați obligațiile din prezentul Acord, indiferent dacă sunteți „Vizitator” (ceea ce înseamnă că pur și simplu navigați pe site-ul Blue Fly.) sau „Membru” (ceea ce înseamnă că v-ați înregistrat pe Blue Fly). Termenul „Utilizator” se referă la un Vizitator sau un Membru. Sunteți autorizat să utilizați Serviciile Blue Fly (indiferent dacă accesul sau utilizarea sunt intenționate) numai dacă sunteți de acord să respectați toate legile aplicabile, precum și prezentul Acord. Dacă doriți să deveniți Membru, să comunicați cu alți membri și să utilizați Serviciile Blue Fly, trebuie să citiți prezentul Acord și să indicați că îl acceptați în cadrul procesului de înregistrare. Conținutul și informațiile din cadrul acestui site și al aplicațiilor mobile (incluzând, dar fără a se limita la, prețul și disponibilitatea serviciilor de călătorie), precum și software-ul și infrastructura utilizate pentru a furniza un astfel de conținut și informații, sunt proprietatea Blue Fly sau a afiliaților, a prestatorilor de servicii și a furnizorilor săi.

Politica de confidențialitate

Utilizarea de către dvs. a site-ului și a aplicațiilor Blue Fly este reglementată de Politica de confidențialitate momondo, care este disponibilă la Politica de confidențialitate și este încorporată în acești termeni prin referire.

Descrierea Serviciului

Blue Fly oferă utilizatorilor instrumente și resurse pentru căutarea, planificarea și partajarea de servicii de călătorie, incluzând instrumente de colaborare online și servicii de căutare cunoscute în prezent sau dezvoltate ulterior.

Blue Fly nu este agent de voiaj sau comerciant de servicii de turism. După efectuarea unei căutări pe Blue Fly, puteți alege să fiți transferat(ă) către site-ul web sau mobil terț al furnizorului pe care l-ați selectat, unde se poate finaliza o rezervare. Nu suntem responsabili pentru Termenii de utilizare sau pentru Politica de confidențialitate privind site-urile web sau mobile unde vă finalizați rezervarea. Vă recomandăm insistent să citiți Termenii de utilizare și Politica de confidențialitate privind site-urile web sau mobile ale furnizorilor. Blue Fly nu răspunde pentru colectarea sau remiterea de taxe în conexiune cu achiziționarea de către dvs. a produselor și a serviciilor de la acești furnizori de servicii de călătorie terți.

Blue Fly nu își asumă nicio responsabilitate pentru neprezentarea în timp oportun, ștergere, probleme de furnizare a serviciului sau pentru eșecul căutărilor, al stocării oricăror informații ale utilizatorilor, comunicațiilor între utilizatori sau setărilor de personalizare.

Blue Fly este un serviciu gratuit pentru uzul dvs. personal și necomercial.

Orice materiale din cadrul acestui site sau al acestei aplicații, incluzând, orice documente, conținut, text, date, grafice, imagini, interfețe sau alte materiale sau lucrări cu drepturi de autor („Materialele”) sunt materiale protejate prin drepturi de autor deținute de către sau licențiate către Blue Fly. Toate drepturile sunt rezervate. Materialele conțin mărci comerciale, mărci de servicii și nume comerciale care sunt deținute de Blue Fly și afiliații săi și pot conține, de asemenea, nume de mărci și de produse care sunt mărci comerciale, mărci de servicii sau nume comerciale ale terților care sunt deținute de proprietarii respectivi ai acestora. Exceptând cazurile în care se prevede altfel pe site sau în aplicații, prin prezentul document sunteți autorizat să vizualizați, descărcați, stocați în memoria cache, copiați și imprimați Materialele, cu respectarea condițiilor următoare:

 1. Orice copie a Materialelor sau a unei porțiuni a acestora trebuie să includă notificarea privind drepturile de autor Blue Fly,
 2.  Blue Fly își rezervă dreptul de a revoca o astfel de autorizare în orice moment și orice astfel de utilizare de către dvs. va fi întreruptă imediat în urma notificării de la Blue Fly.

Conturi de membri, parole și securitate

Anumite zone ale site-ului sau ale aplicației pot fi restricționate prin parolă și pot necesita înregistrare sau conectare înainte de a putea fi accesate. Când finalizați procesul nostru de înregistrare, veți primi un profil și vă veți alege propria parolă care vă va permite să accesați toate serviciile de călătorie. Sunteți de acord să păstrați confidențialitatea parolei dvs. și sunteți deplin responsabil pentru orice orice daune care rezultă din nepăstrarea de către dvs. a confidențialității respective și din toate activitățile care au loc prin utilizarea parolei dvs. Sunteți de acord să ne notificați imediat despre orice utilizare neautorizată a parolei dvs. sau despre orice altă încălcare a securității. Sunteți de acord că Blue Fly nu poate și nu va răspunde pentru nicio pierdere sau daună care rezultă din neconformarea dvs. cu prezenta politică.

După ce v-ați conectat la profilul dvs., veți rămâne conectat(ă) până când vă deconectați, chiar dacă închideți browser-ul utilizat de dvs.

Conținutul trimis pentru includere sau pentru distribuire prin Blue Fly

Recunoașteți că sunteți responsabil(ă) pentru informațiile, fotografiile, imaginile graficele, mesajele, conținutul și alte materiale pe care le încărcați, publicați, trimiteți prin email sau în alt mod către site sau aplicație sau pe care le puneți la dispoziție utilizând Serviciul, precum și că purtați întreaga responsabilitate pentru fiecare dintre trimiterile dvs., inclusiv în ceea ce privește legalitatea, fiabilitatea, adecvarea, originalitatea și drepturile de autor aferente acestora. Blue Fly nu revendică proprietatea conținutului (incluzând fotografii și imagini grafice) pe care îl trimiteți sau îl puneți la dispoziție pentru includere ca parte a conținutului nostru de călătorie.

Blue Fly nu controlează conținutul publicat de terți prin intermediul Serviciului și, prin urmare, nu garantează acuratețea, integritatea sau calitatea unui astfel de conținut. Înțelegeți că, prin utilizarea Serviciului, puteți fi expus(ă) unui conținut insultător, indecent sau inadmisibil. Blue Fly nu va răspunde în nicio circumstanță și în niciun fel pentru niciun conținut, incluzând, dar fără a se limita la, erori sau omisiuni din vreun conținut, sau pentru vreo pierdere sau pagubă de orice fel apărută ca rezultat al utilizării oricărui conținut publicat, trimis prin email, transmis sau pus la dispoziție în alt mod prin intermediul Serviciului.

Practici generale referitoare la utilizarea Blue Fly

Recunoașteți că Blue Fly poate stabili practici generale și limite în ceea ce privește utilizarea Serviciului, incluzând, dar fără a se limita la, numărul maxim de călătorii care pot fi salvate în cadrul profilului dvs., numărul maxim de membri care pot participa la o anumită călătorie și spațiul maxim de disc ce va fi alocat pe serverele Blue Fly din partea dvs.

Modificarea Serviciului

Blue Fly își rezervă dreptul în orice moment și din când în când să modifice sau să oprească temporar sau permanent Serviciul (sau orice parte a acestuia) cu sau fără notificare. Sunteți de acord că Blue Fly nu va răspunde față de dvs. sau față de vreun terț pentru nicio modificare, suspendare sau întrerupere a Serviciului.

Sunteți de acord că Blue Fly poate, la propria sa discreție și fără notificare prealabilă, să vă închidă imediat profilul și accesul la Serviciu. Cauzele unei astfel de închideri vor include:

 1. încălcări ale acestor Termeni de utilizare sau ale altor acorduri sau indicații Blue Fly,
 2. cereri ale autorităților de aplicare a legilor sau ale altor agenții guvernamentale,
 3. o cerere din partea dvs. (ștergeri de conturi auto-inițiate),
 4. întreruperea sau modificarea materialelor din cadrul Serviciului (sau a oricărei părți a acestuia),
 5. aspecte sau probleme tehnice sau de securitate neașteptate,
 6. perioade îndelungate de inactivitate,
 7. implicarea dvs. în activități frauduloase sau ilegale,
 8. neplata oricăror taxe pe care le datorați în legătură cu Serviciile.

Închiderea profilului dvs. include:

 1. eliminarea accesului la toate ofertele din cadrul Serviciului, incluzând, călătoriile dvs.,
 2. ștergerea parolei dvs. și a tuturor informațiilor, fișierelor și conținuturilor corespunzătoare asociate cu contul dvs. sau din interiorul acestuia (sau a oricărei părți a acestuia)
 3. interzicerea utilizării ulterioare a Serviciului. În plus, sunteți de acord că toate închiderile dintr-o cauză reală se vor face la discreția Blue Fly și că Blue Fly nu va răspunde față de dvs. sau față de vreun terț pentru nicio închidere a profilului dvs. sau a accesului la călătorii create folosind Serviciul.

Declinarea responsabilității

Utilizarea de către dvs. a serviciului este numai pe riscul dvs. Serviciul este oferit „așa cum este”. Blue Fly declină în mod explicit toate garanțiile de orice fel. Blue Fly nu oferă nicio garanție că:

 • serviciul va îndeplini cerințele dvs.,
 • serviciul va fi neîntrerupt, oportun, securizat sau fără erori,
 • rezultatele care pot fi obținute din utilizarea serviciului vor fi precise sau fiabile,
 • calitatea oricăror produse, servicii, informații sau a altor materiale achiziționate sau obținute de către dvs. prin intermediul serviciului va satisface așteptările dvs.
 • orice erori ale serviciului vor fi corectate. Informațiile, software-ul și serviciile din cadrul site-ului sau al aplicației pot include inexactități sau greșeli de tipar. În particular, Blue Fly și afiliații săi nu garantează acuratețea și declină responsabilitatea pentru inexactitățile legate de informațiile și de descrierea produselor hoteliere, ale liniilor aeriene sau ale altor produse de călătorie afișate pe acest site sau în această aplicație (incluzând, fotografii, lista facilităților hotelurilor, descrieri generale ale produselor etc.), multe dintre aceste informații fiind oferite de furnizorii respectivi. Clasificările hotelurilor afișate pe acest site sau în aplicație sunt destinate a fi doar indicații generale, și Blue Fly și afiliații săi nu garantează acuratețea clasificărilor. Blue Fly și/sau furnizorii săi pot face îmbunătățiri și/sau modificări ale acestui site sau ale aplicației în orice moment.

Blue Fly nu formulează nicio observație cu privire la potrivirea informațiilor, a produsului și a serviciilor conținute de acest site sau de aplicație pentru nici un scop, iar includerea sau oferirea pentru comercializare a vreunui produs sau serviciu în cadrul acestui site sau al aplicației nu constituie o aprobare sau o recomandare a unor astfel de produse sau servicii de către Blue Fly.

Blue Fly, afiliații și/sau furnizorii săi respectivi declină aici toate garanțiile și condițiile referitoare la aceste informații, produse și servicii, incluzând toate garanțiile și condițiile de vandabilitate implicite, potrivirea pentru un scop anume, titlul și neîncălcarea drepturilor.

Furnizorii Blue Fly, incluzând, linii aeriene, hoteluri, agenții de voiaj, operatori de turism, care oferă călătorii sau alte servicii pentru sau prin intermediul Blue Fly nu sunt agenți sau angajați ai Blue Fly. Blue Fly nu oferă nicio garanție în ceea ce privește serviciile oferite de furnizori terți. Blue Fly nu răspunde pentru acțiuni, erori, omisiuni, declarații, garanții, încălcări sau neglijență din partea vreunui furnizor sau pentru vreo vătămare corporală, vreun deces, vreo daună materială sau alte daune sau cheltuieli care rezultă din acestea. Blue Fly nu are nicio răspundere și nu va efectua nicio rambursare în cazul vreunei întârzieri, anulări, supra-rezervări, greve, forțe majore sau alte cauze aflate în afara controlului său direct și nu are nicio responsabilitate pentru nicio cheltuială adițională, omisiune, întârziere, deviere a traficului sau acțiuni ale vreunui guvern sau ale vreunei autorități. În nicio situație Blue Fly și furnizorii săi nu vor răspunde pentru nicio daună directă, indirectă, punitivă, incidentală, specială sau de consecință care rezultă din sau care este conectată în vreun fel cu utilizarea acestui site sau a acestei aplicații sau cu întârzierea sau incapacitatea de a utiliza acest site sau această aplicație, sau pentru informații, software, produse și servicii obținute prin intermediul acestui site sau al acestei aplicații sau care rezultă în alt mod din utilizarea acestui site sau a acestei aplicații. Fără a aduce atingere celor de mai sus, întreaga răspundere cumulată a Blue Fly (sau a agenților sau furnizorilor săi) pentru daune în temeiul prezentului Acord nu va depăși în niciun caz sumele încasate de Blue Fly pentru produsul sau serviciul care a generat astfel de daune.

Publicitatea și linkurile către site-uri terțe

Acest site conține hiperlinkuri către site-uri web sau mobile operate de alte părți în afara Blue Fly. Astfel de hiperlinkuri vă sunt oferite numai în scop informativ și de referință. Blue Fly nu controlează astfel de site-uri web sau mobile și nu răspunde de conținutul acestora sau de utilizarea acestora de către dvs. Includerea de către Blue Fly a unor hiperlinkuri către astfel de site-uri web sau mobile nu implică nicio acceptare a materialelor din cadrul unor astfel de site-uri web sau mobile sau vreo asociere cu operatorii acestora. Recunoașteți și consimțiți în continuare că momondo nu va fi responsabilă sau răspunzătoare, direct sau indirect, de vreo daună sau pierdere cauzată sau pretinsă a fi cauzată prin sau în legătură cu utilizarea sau încrederea acordată oricăror conținuturi, bunuri sau servicii disponibile prin intermediul vreunui site web sau mobil terț.

Proprietatea intelectuală

Instrumentele Blue Fly pentru căutarea, planificarea și achiziționarea de călătorii sunt menite să ajute utilizatorii la determinarea disponibilității bunurilor și a serviciilor legate de călătorii. Garantați că aveți vârsta de cel puțin 18 ani și că aveți autoritatea legală de a încheia prezentul Acord și de a utiliza acest site sau această aplicație în conformitate cu toți Termenii de utilizare din acestea. Sunteți de acord să răspundeți din punct de vedere financiar pentru orice utilizare de către dvs. a acestui site sau a acestei aplicații (precum și pentru utilizarea profilului dvs. de către altcineva, incluzând, minorii care locuiesc cu dvs.). De asemenea, garantați că toate informațiile oferite de dvs. în cadrul utilizării acestui site și a acestei aplicații sunt adevărate și precise.

Înțelegeți că toate achizițiile din cadrul site-urilor web sau mobile terțe sunt efectuate sub incidența termenilor de utilizare de pe site-ul web sau mobil al furnizorilor și că orice încălcare a oricărei condiții de achiziție a furnizorilor poate duce la anularea rezervării sau a achiziției dvs., la refuzul accesului dvs. la vreun zbor sau hotel, închiriere de vehicul sau locuință, la pierderea de către dvs. a vreunei sume de bani plătite pentru o astfel de rezervare sau achiziție. Veți fi deplin responsabil pentru toate costurile, onorariile, drepturile, impozitele și taxele care rezultă din utilizarea acestui site web sau mobil.

Destinațiile de călătorie

Deși majoritatea călătoriilor se încheie fără incidente, călătoria către anumite destinații poate implica un risc crescut. Prin afișarea de oferte de călătorie către anumite destinații, Blue Fly nu garantează că o călătorie către astfel de puncte de destinație este recomandabilă sau lipsită de riscuri și nu răspunde pentru daune sau pierderi care pot rezulta din călătoria către astfel de destinații.

Legea aplicabilă

Legea daneză reglementează Termenii de utilizare din prezentul Acord, precum și orice litigii care pot rezulta din Acord sau din utilizarea site-ului sau a aplicației Blue Fly.

Quick Options
Documentation Video Tutorials Purchase Now

Color Scheme

Homepages Demo